Online Samenkomst

Zondag 5 juli a.s. is hieronder vanaf 10:00 uur de online samenkomst te bekijken.

Via Kijk & Luister zijn de vorige samenkomsten terug te kijken.

Video afspelen

Spreker: Gert Elzen
Thema:

Collecte

De eerste collecte is voor de eigen gemeente,

de tweede collecte is voor het WEC Emmeloord.

Overschrijven

U kunt uw bijdragen overmaken naar bankrekeningnummer:

NL41 ABNA 0482 6092 57
t.n.v. 
Baptistengemeente Steenwijk

(mag in één gift met aangegeven verdeling)