Online Samenkomst

Zondag 31 mei a.s. is hieronder vanaf 10:00 uur de online samenkomst te bekijken.

Via Kijk & Luister zijn de vorige samenkomsten terug te kijken.

Video afspelen

Spreker: Bert van Drogen
Thema: Alleen vuur kan vuur ontsteken

Collecte

De eerste collecte is voor de eigen gemeente,

de tweede collecte is voor de evangelisatie.

Overschrijven

U kunt uw bijdragen overmaken naar bankrekeningnummer:

NL41 ABNA 0482 6092 57
t.n.v. 
Baptistengemeente Steenwijk

(mag in één gift met aangegeven verdeling)