Gebed

Het samenkomen voor gebed hoort bij het kerk-zijn. Daarom organiseren we verschillende gebedsbijeenkomsten.

Gemeentebidstond
Elke laatste zaterdagochtend van de maand van 09:00-10:15 uur komen we bij elkaar in ons kerkgebouw voor een kostbare tijd van aanbidding en luisteren naar de Heer. Er is dan gelegenheid om samen God te aanbidden door zang en muziek en voorbede te doen voor actuele gebedsonderwerpen binnen de gemeente of daarbuiten. Je kunt komen en gaan op het tijdstip dat het jou past.

Gebedsgroepen in de wijken
In bijna elke wijk waarin onze gemeente is verdeeld, is er een gebedsgroep van 2 of 3 mensen die met een bepaalde regelmaat samenkomen om te bidden voor de gemeente en Israël.

Vragen / Meer informatie?

Over de eerste gemeente, die ontstond na de uitstorting van de Heilige Geest, lezen we dat zij trouw bleven aan wat de apostelen hen leerden. Zij gingen als één grote familie met elkaar om en kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Heer en voor gebed. Het samenkomen voor gebed was één van de pijlers van de eerste gemeente.

In Handelingen 16 lezen we dat Paulus, toen hij voet aan wal zette in Europa, de stadspoort van Filippi uitging naar de rivier. Hij verwachtte daar mensen te ontmoeten, die samenkwamen om te bidden. Hij ontmoette daar een groepje biddende vrouwen! Deze biddende vrouwen werden de eerste christenen op het continent Europa. Als je opwekkingen van het verleden en heden bestudeert, dan gaat daar vrijwel altijd een periode van eenparig gebed aan vooraf.

Voorbede is: jezelf wegcijferen en vanuit het op God gericht zijn te bidden voor de ander, te bidden dat Gods wil zal gebeuren en dat Zijn Koninkrijk zal komen!
In de Baptistengemeente Het Baken verlangen wij ernaar om dat eenparig gebed, de voorbede en de daarmee verbonden aanbidding, een grotere plek te geven.