Huiskringen

Geloven doe je niet alleen, daar heb je elkaar voor nodig. Daarom organiseert Het Baken naast de zondagse samenkomsten ook huiskringen.

De huiskring is onze gemeente in het klein. Er is ruimte is om elkaar te ontmoeten, je kwetsbaar op te stellen, om door te vragen en om samen de diepte in te gaan.

Wat is een huiskring?
Een huiskring bestaat uit een groep gemeenteleden van zes tot twaalf personen. De groep komt eens in de twee weken bij elkaar. De huiskring biedt een plaats om samen met anderen de Bijbel te lezen, te bidden, te praten over je geloof en de betekenis daarvan voor je persoonlijke leven en betrokken te zijn bij elkaar. Het is dé plek om elkaar te ontmoeten, op te bouwen en te steunen. Hier kun je groeien in geloof en met anderen delen wat er speelt in je leven. Ook is er ruimte om je geloof handen en voeten te geven door je als huiskring in te zetten voor je wijk of buurt.

Wanneer is de huiskring?
De huiskringen zijn in de even weken op de maandag- en dinsdagavonden. De kringen starten om 20.00 uur en ronden tussen 21.30 en 22.00 uur af. Op de dinsdagochtend is er een seniorenkring.
Het kringseizoen duurt doorgaans van oktober t/m april.

Aanmelden / Meer informatie?