Introkring

Ben je gast in onze gemeente en wil je onderzoeken of Het Baken een thuisgemeente voor je kan zijn? Dan is de introkring de ideale kring om dat te onderzoeken.

 • In vijf avonden ga je de Baptistengemeente Het Baken Steenwijk beter leren kennen en ontmoet je ‘nieuwe’ mensen. Dit doen we aan de hand van introkringmateriaal waarin de volgende onderwerpen behandeld worden:
 • Wie zijn wij?
 • Wat geloven wij?
 • Hoe wordt de gemeente geleid?
 • Hoe verlopen onze diensten?
 • Hoe denken wij over:
  o Huwelijk en seksualiteit
  o Echtscheiding en hertrouwen
  o Homofilie en homoseksualiteit
  o Abortus en euthanasie
 •  Wat verwachten wij van jou?

We sluiten de introkring op de vijfde avond af met een gezamenlijke maaltijd.

Voor wie?
De introkring is zeer geschikt voor degenen die overwegen om vriend of lid te worden of al langere tijd in onze gemeente zijn en behoefte hebben om de gemeente nog beter te leren kennen. Deze kring is tevens de opstap naar de huiskringen. We gaan ervan uit, dat degenen die de introkring gaan volgen, christen zijn en bekend zijn met de basisprincipes van het christelijk geloof.

Planning
De startdatum wordt in overleg met de deelnemers gepland. De bijeenkomsten vinden elke twee weken plaats van 20.00 tot 22.00 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de bijeenkomsten gehouden in het kerkgebouw of bij iemand thuis.

Aanmelden / Meer informatie?