Pastoraat

‘Omzien naar elkaar’ is een grondhouding van de gemeente van Christus. De gemeente die een bijbels beeld vertoont, hangt niet als los zand aan elkaar, maar is te vergelijken met een lichaam. Wanneer één lid lijdt, lijden alle leden mee. Het is dus een bijbelse opdracht voor ons allemaal.
‘Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.’ (Galaten 6:2)

Wat kan het dan naast de zondagse samenkomsten tot zegen zijn om binnen de gemeente wat kleinere kernen te hebben, bijvoorbeeld een wijk of huiskring, waarbinnen het ‘omzien naar’ een steviger invulling kan krijgen en waarbij onderling pastoraat kan worden beoefend. Immers, ieder schaap van de goede Herder wordt zelf ook herder. Zo letten we in liefde op elkaar. Het gaat vaak om kleine dingen, waaruit trouw blijkt en liefdevolle attentie voor elkaar tot uiting komt.

Hoe geven we Pastoraat al vorm binnen Het Baken?
Bekijk ook het interview van onze voorganger met onze coördinator pastoraat in een korte video.

Voor vragen op pastoraal gebied, is een pastoraal team beschikbaar. In het pastoraal team zal de vraag worden besproken en indien gewenst wordt de voorganger erbij betrokken.

We bieden ook pastoraat voor de jongeren van 12 tot 18 jaar.

Contact met ons pastoraal team