Special-For-You

Wij zijn een vrouwengespreksgroep. Wij willen vrouwen bijeenbrengen, inspireren en aanmoedigen om onze identiteit in Jezus te vinden en te doen waarvoor we bestemd zijn. God heeft ons prachtig gemaakt en we zijn van bijzondere waarde!

We komen bij elkaar in de oneven weken, op maandagochtend van 09.30 -11.30 uur, in het kerkgebouw aan de Hogewal. We starten met koffie/thee en luisteren meelevend naar elkaars gebeds- en dankpunten. Als leidraad voor onze geloofsopbouwende gesprekken gebruiken we vaak een studieboek(je). Elke ochtend is het onderwerp op zichzelf staand, dus mag/kan er zo (geheel vrijblijvend) bij ons worden aangeschoven. Voel je welkom!

Aanmelden / Meer informatie?