Berichtgeving bijeenkomsten & coronavirus

Beste broeders en zusters,

In verband met het coronavirus heeft het kabinet vandaag bekend gemaakt dat
bijeenkomsten beperkt moeten worden tot maximaal 100 personen. Tevens moeten we
zorgvuldig omgaan met de kwetsbare groep van ouderen onder ons en de mensen die
werkzaam zijn in het onderwijs en de zorg.

Tijdens onze samenkomsten zijn we met meer dan 100 mensen. Om gehoor te geven aan de
oproep van het kabinet zullen we maatregelen moeten treffen. Om ons te conformeren aan
het landelijk beleid en elkaar niet onnodig aan risico’s bloot te stellen, hebben we besloten
om alle samenkomsten en activiteiten tot en met 31 maart 6 april 28 april nadere berichtgeving te laten vervallen.

Hieronder vallen:

  • Zondagse samenkomsten
  • Mannen- en vrouwen activiteiten (BAM, Special for You, GirlPower)
  • Kringen
  • Bidstonden
  • Jeugdbijeenkomsten
  • Inloopochtend De Koning
  • Concert Light Tunes

De jaarvergadering van 25 maart wordt opgeschort. Een nieuwe uitnodiging volgt. Het inloop spreekuur is op afspraak te maken bij onze voorganger.

We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en houden jullie op de hoogte via mail en website.

We begrijpen dat dit een enorme impact zal hebben op ouderen, alleenstaanden en zieken.
Probeer zoveel mogelijk oog voor elkaar te houden en op een gepaste wijze naar elkaar om
te zien (kaartje, telefoontje, mailtje, gebed, etc.).

Pastoraal bezoek aan ouderen en mensen met een verminderende weerstand wordt
uitgesteld of telefonisch gehouden. Uitzondering hierop zijn ernstig zieken en sterfgevallen.

Het is goed om deze situatie in gebed te brengen en laten we dit ook blijvend doen.

Psalm 91:1 zegt “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de
schaduw van de Almachtige”.

Namens de raad,
Jan van Pijkeren