werk in uitvoering

We zijn druk bezig met het verbeteren van onze website. Binnenkort verschijnt hier een nieuwe pagina.

Geschiedenis

In 1947 wordt de Baptisten Gemeente Steenwijk opgericht, 10 jaar later in 1957 wordt het gebouw aan de Oostwijkstraat aangekocht, hier zullen de samenkomsten tot 2006 worden gehouden. Na een paar verhuizingen strijkt de Baptisten Gemeente Steenwijk in 2022 neer aan de Hogewal. In 2019 veranderd de naam van Baptisten Gemeente Steenwijk in Het Baken Steenwijk.

1947
Oprichting
Oprichting van de Baptisten Gemeente Steenwijk
1957
Aankoop Kerkgebouw

Het voormalig woon/winkelpand aan de Oostwijkstraat 32 in Steenwijk wordt aangekocht.

1958
Lidmaatschap

 

In 1958 is de Baptisten Gemeente Steenwijk lid geworden van de Unie van Baptisten.

1969
Pniël

 

Eind jaren ’60 krijgt het kerkgebouw aan de Oostwijkstraat de naam Pniël

1975
Oostwijkstraat 34

Het naastgelegen pand wordt vanaf 1975 erbij gehuurd.

 
1991
Aankoop Oostwijkstraat 34

Na 16 jaar Oostwijkstraat 34 gehuurd te hebben wordt deze in 1991 aangekocht.

1996
Verbouwing
De 2 woningen aan de Oostwijkstraat worden omgebouwd tot volwaardige kerk.
2006
Verhuizing Naar Het Schar

In de loop der jaren is de gemeente gegroeid en barst Pniël uit zijn voegen. De samenkomsten verhuizen naar het kerkgebouw aan het Schar.
Vanaf dan heeft Pniël de functie van verenigingsgebouw.

Juni 2013
Verhuizing Naar Onnastraat

Begin 2013 heeft de eigenaar van het kerkgebouw aan Het Schar aangegeven het gebouw te gaan slopen.
Vanaf juni 2013 vinden de samenkomsten plaats in het kerkgebouw aan de Onnastraat.

2015
Nieuw Logo

In 2015 wordt er een nieuw logo in gebruik genomen welke digitaal beter te gebruiken is.

Mei 2016
Verhuizing Naar Dolderweg

Begin 2016 wordt duidelijk dat het kerkgebouw aan de Onnastraat een andere functie gaat krijgen.

Vanaf mei 2016 vinden de samenkomsten plaats in een voormalige sportschool aan de Dolderweg.

Vanaf dit moment is ook afscheid genomen van gebouw Pniël wat vanaf 2006 dienst deed als verenigingsgebouw.

2019
Naamswijziging

Baptisten Gemeente Steenwijk krijgt een nieuwe naam. Vanaf nu heet de gemeente Het Baken

Maart 2020
Opname van Samenkomst
Video Samenkomsten / Livestream
Door de wereldwijde Corona crisis was het ruim 4 maanden niet mogelijk om fysieke samenkomsten te houden. Na 1 week geen samenkomst gehad te hebben, is Het Baken gestart met het aanbieden van een livestream.
Maart 2022
Verhuizing naar Hogewal 178
Verhuizing naar Hogewal 178

Na 6 jaar gebruik te hebben gemaakt van het gebouw aan de Dolderweg moet de gemeente door verkoop door de eigenaar weer op zoek naar een ander gebouw.

Onderdak wordt gevonden bij de NGK in Steenwijk. Omdat zij zelf gebruiken maken van het gebouw in de ochtend zullen de samenkomsten vanaf dan plaats vinden in de middag.