De Samenkomst

Onze (zondagse) samenkomsten zijn opgebouwd vanuit de gedachte dat we bij elkaar komen om God te ontmoeten, Hem te eren en te groeien in geloof. Door liederen te zingen, te bidden en naar een overdenking te luisteren op basis van een deel uit de Bijbel.

We hopen dat je tijdens de samenkomsten God leert kennen wie Hij is, Zijn liefde ervaart en dat je leven erdoor wordt vernieuwd.

Wij willen een open, liefdevolle en actieve gemeente zijn voor iedereen, waar ruimte is om te groeien in een persoonlijke relatie met Jezus en waar het verlangen is Hem bekend te maken in de wereld om ons heen.Ag

Wij willen een open, liefdevolle en actieve gemeente zijn voor iedereen, waar ruimte is om te groeien in een persoonlijk relatie met Jezus en waar het verlangen is Hem bekend te maken in de wereld om ons heen.

 

Onze hoop en ons gebed is dat je je thuis mag voelen en een goede tijd hebt.
Je bent van harte welkom om te komen!

Agenda

In het agendaoverzicht vind je meer informatie over de samenkomsten van de komende weken. Voor de kinderen tot 12 jaar is er een eigen programma. Vanaf 12 jaar blijven de tieners in de dienst.

Aankomende samenkomst

26 mei

Bert van Drogen

zondag, Stadspark Rams Woerthe (bij Muziekkoepel) / Bij slecht weer: Kerkstraat 14 (geb. Het Baken) Steenwijk
Geen evenementen gevonden!

Terugkijken

Heb je een samenkomst gemist, maar wil je het terugkijken? Een aantal samenkomsten in de maand worden opgenomen met een livestream.

Wat gebeurd er in de samenkomst?

We beginnen met zingen, het loven en het aanbidden van God! De aanbiddingsleider heet de aanwezigen welkom, waarna we met elkaar verschillende liederen zingen. De liederen zijn divers, Nederlandstalig en soms Engelstalig, ingetogen, enthousiast, oud, nieuw, samenzang en luisterliederen. Middelpunt van het samenzijn is de uitleg van het Woord van God. De uitleg (preek) is Bijbels gefundeerd, praktisch toepasbaar en divers. Na de preek kan er een uitnodiging worden gedaan voor persoonlijk gebed of het maken van een keuze. Na elke dienst is er altijd gelegenheid voor een gesprek. Ook is er gelegenheid om voor je te laten bidden. We willen er graag voor je zijn.

"Wij zijn gemaakt om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. We laten ons hierin leiden door de Heilige Geest met de Bijbel als ons fundament, waardoor we meer op Jezus gaan lijken.