Dopen

De doop is een belangrijke stap in het geloofsleven. Wij geloven dat een mens die tot berouw en bekering is gekomen en die Jezus wil volgen, dat ook tot uiting wil brengen in de doop door onderdompeling (Handelingen 8:12-13, 8:26-40).

Jezus Christus geeft zijn volgelingen de opdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen.”(Mattheüs 28:19). De dopeling zal hierin het voorbeeld van Jezus willen volgen en gaat symbolisch met Jezus het watergraf in. Hij/zij laat daar zijn/haar oude leven achter en start een nieuw leven met Jezus (Galaten 3:27, 1 Petrus 3:21, Mattheüs 28:16-20).