Geschiedenis

Tijdlijn

1947

Oprichting

Oprichting

Oprichting van de Baptisten Gemeente Steenwijk

1957

Aankoop kerkgebouw

Het voormalig woon/winkelpand aan de Oostwijkstraat 32 in Steenwijk wordt aangekocht.

1958

Unie

Unie

Lid van de Unie van Baptisten

1969

Pniël

Pniël

Eind jaren ’60 krijgt het kerkgebouw aan de Oostwijkstraat de naam Pniël

1975

Oostwijkstraat 34

Het naastgelegen pand wordt vanaf 1975 erbij gehuurd.

1991

Aankoop Oostwijkstraat 34

Na 16 jaar Oostwijkstraat 34 gehuurd te hebben wordt deze in 1991 aangekocht.

1996

Verbouwing

Verbouwing

De 2 woningen aan de Oostwijkstraat worden omgebouwd tot volwaardige kerk.

2006

Verhuizing naar Het Schar

Verhuizing naar Het Schar

In de loop der jaren is de gemeente gegroeid en barst Pniël uit zijn voegen. De samenkomsten verhuizen naar het kerkgebouw aan het Schar.
Vanaf dan heeft Pniël de functie van verenigingsgebouw.

2013

Verhuizing naar Onnastraat

Verhuizing naar Onnastraat

Begin 2013 heeft de eigenaar van het kerkgebouw aan Het Schar aangegeven het gebouw te gaan slopen.
Vanaf juni 2013 vinden de samenkomsten plaats in het kerkgebouw aan de Onnastraat.

2015

Nieuw logo

Nieuw logo

In 2015 wordt er een nieuw logo in gebruik genomen welke digitaal beter te gebruiken is.

2016

Verhuizing naar Dolderweg

Verhuizing naar Dolderweg

Begin 2016 wordt duidelijk dat het kerkgebouw aan de Onnastraat een andere functie gaat krijgen.

Vanaf mei 2016 vinden de samenkomsten plaats in een voormalige sportschool aan de Dolderweg.

Vanaf dit moment is ook afscheid genomen van gebouw Pniël wat vanaf 2006 dienst deed als verenigingsgebouw.

2019

Naamswijziging

Naamswijziging

Baptisten Gemeente Steenwijk krijgt een nieuwe naam. Vanaf nu heet de gemeente Het Baken