Geschiedenis

1947 - Oprichting

Oprichting van de de Baptisten Gemeente Steenwijk

1957 - Aankoop kerkgebouw

Het voormalig woon/winkelpand aan de Oostwijkstraat 32 in Steenwijk wordt aangekocht.

1958 - Lidmaatschap

In 1958 is de Baptisten Gemeente Steenwijk lid geworden van de Unie van Baptisten.

1969 - Pniël

Eind jaren ’60 krijgt het kerkgebouw aan de Oostwijkstraat de naam Pniël

1975 - Oostwijkstraat 34

Het naastgelegen pand wordt vanaf 1975 erbij gehuurd.

1991 - Aankoop Oostwijkstraat 34

Na 16 jaar Oostwijkstraat 34 gehuurd te hebben wordt deze in 1991 aangekocht.

1996 - Verbouwing

De 2 woningen aan de Oostwijkstraat worden omgebouwd tot volwaardige kerk.

2006 - Verhuizing naar Het Schar

In de loop der jaren is de gemeente gegroeid en barst Pniël uit zijn voegen. De samenkomsten verhuizen naar het kerkgebouw aan het Schar. Vanaf dan heeft Pniël de functie van verenigingsgebouw.

2013 - Verhuizing naar Onnastraat

Begin 2013 heeft de eigenaar van het kerkgebouw aan Het Schar aangegeven het gebouw te gaan slopen. Vanaf juni 2013 vinden de samenkomsten plaats in het kerkgebouw aan de Onnastraat.

2015 - Nieuw logo

In 2015 wordt er een nieuw logo in gebruik genomen.

2016 - Verhuizing naar Dolderweg

Begin 2016 wordt duidelijk dat het kerkgebouw aan de Onnastraat een andere functie gaat krijgen.

Vanaf mei 2016 vinden de samenkomsten plaats in een voormalige sportschool aan de Dolderweg.

Vanaf dit moment is ook afscheid genomen van gebouw Pniël dat vanaf 2006 dienst deed als verenigingsgebouw.

2019 - Naamswijziging

Baptisten Gemeente Steenwijk krijgt een nieuwe naam. Vanaf nu heet de gemeente Het Baken.
Opname van Samenkomst

2020 - Verhuizing naar Dolderweg

Door de wereldwijde coronacrisis was het geruime tijd onmogelijk fysieke samenkomsten te houden. Dankzij de inzet van een creatief team, werden er snel online samenkomsten mogelijk gemaakt.
Sinds augustus 2020 kon het Baken weer starten met fysieke samenkomsten en waren deze ook te bekijken via livestream.

2022 - Verhuizing naar Hogewalkerk

In het voorjaar van 2022 moesten we het gebouw aan de Dolderweg verlaten. De zoektocht naar een ander onderkomen leidde helaas niet tijdig naar een permanente oplossing. Onze samenkomsten en activiteiten kunnen we voortzetten in de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) aan de Hogewal in Steenwijk. Omdat de NGK haar eigen dienst op de zondagochtend viert, verschuiven onze diensten naar de zondagmiddag (twee wisselende aanvangstijden).

NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS

wij zijn verhuisd!

NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS

Kerkstraat 14, 8331JC STEENWIJK

Vanaf 4 juni