Missie

In onze missie verwoorden we waar we voor staan, wat onze waarden en identiteit is, wat onze opdracht is en wat we willen doen:

"Wij zijn gemaakt om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. We laten ons hierin leiden door de Heilige Geest met de Bijbel als ons fundament, waardoor we meer op Jezus gaan lijken."

Visie

In onze visie verwoorden we waar we voor gaan, wat we willen bereiken en wat we willen zijn:

“Wij willen een open, liefdevolle en actieve gemeente zijn voor iedereen, waar ruimte is om te groeien in een persoonlijke relatie met Jezus en waar het verlangen is Hem bekend te maken in de wereld om ons heen.”