Het Baken

Deze naam geeft weer waar wij voor willen staan. Zoals een vuurtoren een helder baken is waarop je kunt navigeren, zo zijn de Bijbel en Jezus als een baken dat ons de weg wijst naar God. Soms doen we dingen en maken we dingen mee in ons leven waardoor het lijkt of we zullen vallen en het moeilijk is om staande te blijven. Wat is het dan belangrijk om zo’n baken te hebben. Het zorgt voor richting en redding! Onze gemeente wil Gods liefde ontvangen, deze beantwoorden en vooral ook doorgeven aan de mensen om ons heen. God wil dat mensen stuk voor stuk lichtjes worden in het donker; lichtjes als herkenningspunt van Hem in deze wereld. Wij mogen dus ook bakens zijn voor elkaar, binnen en buiten onze gemeente.


Om de herkenbaarheid van de gemeente te versterken, is er een bijpassend logo ontworpen. Diverse facetten van de uitleg komen hierin terug: een vuurtoren, iemand die zich uitstrekt naar God en licht- en/of geluidssignalen om uit te zenden naar de wereld.