Opdragen

Kinderen hebben het voorrecht om op te groeien in een omgeving waar Gods Woord en genade de leiding hebben. Daar past bij, dat vader en moeder hun kind aan God en ook aan de gemeente voorstellen.

Wij geloven dat een kind een geschenk van God is. Het is door God ‘gevormd en geweven’ (Psalm 139:13). Daarom mogen we als ouders onze dankbaarheid aan God tonen door het gekregen kind bij Hem te ‘brengen’. Dit ‘brengen’ van het kind bij God in het midden van de gemeente noemen we ‘opdragen’.

Het opdragen zoals wij dat doen is geen verplichting, maar een mogelijkheid waar de ouders vrij op in mogen gaan. We hechten eraan, dat kinderen worden voorgesteld aan de gemeente. Daar groeien de kinderen immers ook op en brengen zij een groot deel van hun tijd door. Door de gemeente wordt ook voor hen gebeden. Er wordt tevens meegekeken over de schouders van de ouders, want ook de ouders hebben de steun van het gebed en soms de wijze raad van anderen nodig. De gemeente heeft in deze dus ook een verantwoordelijkheid. In de eerste plaats hoort een kerk kindvriendelijk te zijn.

Psalm 139:13

Nieuwe Bijbelvertaling (c) 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem