Zending & Evangelisatie

Onze missie luidt als volgt: Wij zijn gemaakt om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. We laten ons hierin leiden door de Heilige Geest met de Bijbel als ons fundament, waardoor we meer op Jezus gaan lijken.

De hiervan afgeleide missie voor zending en evangelisatie in combinatie met de Grote Opdracht van Mattheus 28:19 is: het verkondigen van Jezus Christus aan alle volken. Dit doen wij door middel van gemeenteopbouw en –stichting en internationale partnerschappen met andere (Baptisten-)gemeenten en organisaties.

Gezien de tijd waarin we leven (eindtijd, de spoedige komst van de Heer Jezus Christus, de Messias, verwachtende) willen we ook aandacht geven aan verbinding met Israël, als eerste onder de volken.
We geven deze missie vorm door:

  1. het maken van afspraken met en ondersteunen van lange- en kortetermijngemeentezendelingen en de evaluatie daarvan;
  2. het stimuleren van gemeentejeugd om aan kortetermijnzending te doen zodat zij aangemoedigd worden om later eventueel aan langetermijnzending te gaan doen;
  3. het bieden van een maandelijkse financiële ondersteuning;
  4. het creëren van betrokkenheid van gemeenteleden bij de zending en zendelingen door informatievoorziening via verschillende communicatiemogelijkheden als: nieuwsbrief, website, huiskring, zendingsbord en infoavond(en);
  5. het creëren van betrokkenheid van gemeenteleden bij evangelisatie en aanverwante activiteiten.
Man met wereldbol in zijn hand

Mattheüs 28:19

Nieuwe Bijbelvertaling (c) 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem