Samenkomst reserveren

Kerkbezoek voor mensen die tot een risicogroep behoren (ouder dan 70 jaar of met “onderliggende aandoeningen” zoals chronische luchtweg-/longproblemen of chronische hartproblemen waarvoor men onder behandeling van een specialist staat, wordt door de raad afgeraden. Hier zult u zelf een afweging moeten maken.

In de kerkzaal, maar ook buiten op terrein van Baptistengemeente Het Baken Steenwijk is het niet gewenst om elkaar de handen te schudden, te omhelzen of andere vormen van lichamelijk contact te hebben.

Tijdens de dienst mag er uit voorzorg niet meegezongen worden en u wordt gevraagd tijdens de dienst te blijven zitten op de door u aangewezen stoel.